Продълбочител за пасища GLS

Продълбочител за пасища GLS

Здрава, здрава машина, която позволява разхлабване и укрепване на компактните почвени условия.Задържа влагата в почвата и намалява изпарението

Задържа остатъците от посевите върху или близо до почвената повърхност

Разрушаване на естествени тигани и уплътнена почва до 500 мм

V-образна рамка за допълнителна здравина и подпомага потока на боклука

Повдига и притиска почвата внимателно, поддържайки структурата на почвата

Единичен болт за замяна на точков монтаж

КРАКА

КРАКА
Постепенни крака на ниско тяло, осигуряващи повдигане на пълна ширина и разбиване.
ВАЛЯК

ВАЛЯК
Доказана Mulitpacka, която оставя нивото на повърхността и равномерно се укрепва по цялата ширина.
Продълбочител за пасища GLS

Важно е да се определи критичната дълбочина за подпочвените почви, но когато бъде намерена уплътнената площ, доброто подпочване ще разхлаби почвения профил, позволявайки на корените да проникват по-дълбоко в профила, увеличавайки инфилтрацията на водата и подобрявайки условията, благоприятстващи биологичната активност.